یکسری نکات بسیار کلیدی هست که مراعات کردنشون در طی مدتی زندگی انسان ها رو متحول می کنه! یعنی تنها خوندن این مطالب و در مرحله بعد اعتقاد داشتن به اونها کافی نیست بلکه نیاز به تمرین و عمل کردن داره. این نکات از این قرار اند :