نمودار زیر مجموعه ای از اهداف و رسالت ها و مواردی که به اصطلاح حیات و زندگی طلبه به آن بستگی دارد تبیین می کند

برای دریافت تصویر با کیفیت بالا روی آن کلیک کنید