سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۴۹ ق.ظ

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

غفلت، ریشه همه لغزشها...

 دین و اندیشه

مردمان کشور ما ایران، آریایی هستند، آریایی در لغت به معنای نجیب است ایران هم از همین واژه مشتق شده است. (آریا ç ایریا ç آیران ç ایران). ایران سرزمین مردمان نجیب است. کلمه ایرَج نیز به همین معنا اشاره دارد، یعنی آریای رژیم. (آیرِج ç ایرِج ç ایرَج ؛ همانطور که کلمه تورج به معنای تورانی رژیم است : تَورِج ç تُورِج ç تُورَج).